REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE


“IA-TI POLITA RCA CU DISCOUNT 5%”


Campania promotionala pentru clientii companiei

PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL.


Perioada campaniei: 16 Martie 2013 – 15 aprilie 2013


Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania “IA-TI POLITA RCA CU DISCOUNT 5%”, este organizată de PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL, cu sediul în Bucuresti, Sos. Nicoale Titulescu nr 29-31, et 11, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/14097/2006, CUI 18988490.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi.

Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “IA-TI POLITA RCA CU DISCOUNT 5%”.

Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 16 Martie 2013 – 15 aprilie 2013, on-line pe www.piraeusasigurari.ro.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă toate polițele de asigurare RCA incheiate on-line pe www.piraeusasigurari.ro în perioada campaniei, cu exceptia celor al caror Beneficiar sau Proprietar/Contractant sunt companiile din Grupul Piraeus Bank Romania

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridica cu sediul in Romania sau persoanele fizice cu domiciliul în România, care au implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza una sau mai multe polite de asigurare RCA in perioada mentionata, cu exceptia angajatilor Organizatorului campaniei

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art.5.1. La achizitionarea politelor de asigurare RCA prin intermediul site-ului www.piraeusasigurari.ro, cumparatorului i se vor acorda urmatoarele beneficii:

  1. Pentru achizitionarea unei polite de asigurare RCA se acorda o reducere de 5% din prima de achitat.

Articolul 6. Modalitate identificare si cumparare

Art.6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse de asigurare, care fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.

Articolul 7. Limitarea Raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

Art.7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza acordarea discountului;

Art.7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Articolul 8. Taxe si impozite

Art.8.1 Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 9. Litigii

Art.9.1 Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 10. Intreruperea campaniei promotionale

Art.10.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in locatiile Piraeus Insurance Broker, etc.).

Articolul 11. Regulamentul campaniei promotionale

Art.11.1 Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul www.piraeusasigurari.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

Orice contestare având ca obiect campania promoţională “IA-TI POLITA RCA CU DISCOUNT 5%” poate fi depusă la adresa: SC PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, etaj 11, Sector 1, Bucuresti sau trimisa pe mail la office@piraeusasigurari.ro.

PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL